Email rumkitmbo@gmail.com
Telepon 082171848478
Whatsapp 082171848478

JADWAL DOKTER

 

Poli Nama Dokter Spesialis Hari Jam
Poli Penyakit Dalam dr. Akbar Siregar.Sp.PD Selasa & Kamis 09.00 – 12.00
Poli Bedah dr. Said. Sp.B Kamis & Jum’at 18.30 – 22.00
Poli Gigi drg. Haryadi Senin S/d Jum’at 08.00 – 16.30
Poli Mata dr. Eka Safriati, Sp. M Senin & Kamis 14.00 – 18.30
Poli Paru dr. Rosidah Hanum M.ked (Paru) Sp. P Selasa & Kamis 10.00 – 12.00
Poli Obgyn dr. Armansyah Harahap,Sp.OG Sabtu 09.00 – 11.00
Poli Tht dr. Fera Kamila Kamal. Sp. THT-KL Senin, Rabu & Jumat 10.00 – 12.00